25 lat na rynku!

Dotacje UE Vanstar

Data ogłoszenia: 07-01-2020
W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” z dnia 23.12.2019, do dnia 31.12.2019 wpłynęła jedna oferta ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, którą w toku badania uznano za ważną.

Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny) złożonej oferty przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową wyniosła 100 pkt.

Mając powyższe na uwadze, do realizacji usługi wybrano ofertę Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce. Jednocześnie informujemy, że stosowna umowa zostanie podpisana po uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Załączniki:
- Protokół wykonawcy usługi doradczej.

Zadzwoń do nas +48 41 386-39-64

lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wszystkie prawa zastrzeżone Vanstar 2018