Dotacje

Wdrożenie nowej technologii katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Wdrożenie nowej technologii katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Cel projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem poprzez inwestycję obejmującą rozbudowę obecnej powierzchni produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa, wdrożenie automatycznego systemu transportu wewnętrznego na zabudowie wielopoziomowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz jego integrację z częścią produkcyjną w przedsiębiorstwie, zakup środków trwałych niezbędnych do produkcji katalizatorów nowego typu dla kompleksowych układów wydechowych oraz wdrożenie technologii regeneracji filtrów katalitycznych. Wartość projektu: 14 727 969,81 zł Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 170 864,89 zł