29 lat na rynku!

Dotacje UE Vanstar

Dotacje UE

Najnowsze informacje o dotacjach UE
Data ogłoszenia:04-01-2021
VANSTAR Paweł Szostak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Kontynuacja promocji i rozwoju eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki "VANSTAR" Celem projektu jest promocja marki produktowej “VANSTAR” i zwiększenie aktywności gospodarczej firmy na rynkach międzynarodowych Dofinansowanie projektu z UE: 324 420,00 PLN
Czytaj
Data ogłoszenia:09-06-2020
Celem Projektu jest automatyzacja procesów biznesowych w obrębie produkcji rur giętych realizowanych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak. Projekt obejmie także zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją Usługi doradczej specjalistycznej, a koniecznego do wdrożenia jej efektów, które zorientowane będzie na zarządzanie i rozliczanie produkcji rur giętych.
Czytaj
Data ogłoszenia:26-02-2020
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.01.20120, o wynikach zapytania na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, w prezentowanym do wskazanej wiadomości załączniku „Protokół wykonawcy usługi doradczej” wskazana została błędna kwota brutto wybranej oferty…..
Czytaj
Data ogłoszenia:07-01-2020
W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” z dnia 23.12.2019, do dnia 31.12.2019 wpłynęła jedna oferta...
Czytaj
Data ogłoszenia:23-12-2019
„W związku z ogłoszeniem o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak Książe – Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów ogłasza zapytania, których treść można zobaczyć w głębi newsa.
Czytaj
Data ogłoszenia:27-02-2019
Dnia 27.02.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość….
Czytaj
Data ogłoszenia:05-09-2018
Dnia 05.09.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w Gminie Jędrzejów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych….
Czytaj
Data ogłoszenia:23-04-2018
Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Wdrożenie nowej technologii katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP...
Czytaj
Data ogłoszenia:23-04-2018
Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Opracowanie technologii regeneracji systemów oczyszczania spalin z normą emisji EURO VI stosowanych w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość….
Czytaj
Data ogłoszenia:23-04-2018
Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość….
Czytaj
Data ogłoszenia:05-04-2018
W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych z dnia 26.02.2018, do dnia 06.03.2018 wpłynęła jedna oferta z firmy: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PUMA", Sędowice 83, 28-411 Michałów, którą w toku badania uznano za ważną. Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny ofert) złożonej przez ...
Czytaj
Data ogłoszenia:26-02-2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach...
Czytaj
Data ogłoszenia:26-01-2018
W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych z dnia 15.12.2017, do dnia 22.10.2017 wpłynęła jedna oferta z firmy, tj.: PERFEKT Anna Rudzka, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok, którą w toku badania uznano za ważną. Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny ofert) złożonej...
Czytaj
Data ogłoszenia:04-01-2018
Ze względu na brak ofert, zapytanie na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz...
Czytaj
Data ogłoszenia:15-12-2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach...
Czytaj
Data ogłoszenia:15-12-2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki VANSTAR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji...
Czytaj
Data ogłoszenia:02-11-2016
Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych. Niniejszy projekt polega na wdrożeniu inwestycji technologicznej tj. inwestycji polegającej na wdrożeniu własnej autorskiej nowej technologii produkcji rur giętych oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów w postaci kompletnych układów wydechowych przeznaczonych do pojazdów komercyjnych („commercial vehicles”), tzn...
Czytaj

Zadzwoń do nas +48 41 386-39-64

lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wszystkie prawa zastrzeżone Vanstar 2018