Dotacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych.

W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych z dnia 15.12.2017, do dnia 22.10.2017 wpłynęła jedna oferta z firmy, tj.: PERFEKT Anna Rudzka, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok, którą w toku badania uznano za ważną. Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny ofert) złożonej przez PERFEKT Anna Rudzka wyniosła 85 pkt. oferty Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych przedsiębiorstwu PERFEKT Anna Rudzka, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok”. W imieniu Zamawiającego: Właściciel - Paweł Szostak, dn. 26.01.2018 .