25 lat na rynku!

Dotacje UE Vanstar

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych.

Data ogłoszenia: 26-01-2018
W imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak informujemy, iż w związku z zapytaniem na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych z dnia 15.12.2017, do dnia 22.10.2017 wpłynęła jedna oferta z firmy, tj.: PERFEKT Anna Rudzka, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok, którą w toku badania uznano za ważną.
Ocena punktowa (zgodnie z kryteriami oceny ofert) złożonej przez PERFEKT Anna Rudzka wyniosła 85 pkt. oferty
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych przedsiębiorstwu PERFEKT Anna Rudzka, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok”.
W imieniu Zamawiającego: Właściciel - Paweł Szostak, dn. 26.01.2018 .

Zadzwoń do nas +48 41 386-39-64

lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wszystkie prawa zastrzeżone Vanstar 2018