25 lat na rynku!

Dotacje UE Vanstar

Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy

Data ogłoszenia: 23-04-2018
Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość.
Cel projektu jest stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak. Przedmiotem inwestycji jest dostawa aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących wytworzeniu i unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 1 392 776,97 zł
Dofinasowanie z Funduszy Europejskich: 509 552,55 zł

Zadzwoń do nas +48 41 386-39-64

lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wszystkie prawa zastrzeżone Vanstar 2018