Vanstar

Polityka Prywatności

Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników i chroni ich dane osobowe.


Postanowienia początkowe

Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę internetową www.vanstar.pl. Odwiedzanie strony internetowej www.vanstar.pl jest bezpieczne i nie wiąże się z ujawnianiem jakichkolwiek danych osobowych. Wyjątek stanowi wypełnienie któregokolwiek z formularzy kontaktowych dostępnych na witrynie. Każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.vanstar.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności. Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu jej udostępnienia na stronie internetowej www.vanstar.pl.


Polskie prawo

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej oznacza zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2019.123). Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych prze niego danych przez Vanstar P.W. Paweł Szostak zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.1781). Użytkownik wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.


Gromadzenie danych

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej wymaga podania odpowiednich danych oraz akceptację niniejszej polityki prywatności. Uzyskane i gromadzone dane dodawane są do bazy, która stanowi listę mailingową. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę.Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z listy mailingowej. W tym celu należy wysłać pustego maila o temacie: „REZYGNUJĘ” na adres: info@vanstar.pl.


Wykorzystanie danych

Żadne dane podane przez użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane podane przez użytkowników są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę w formularzu kontaktowym. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikami a firmą Vanstar P.W. Paweł Szostak będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie klienta (lub użytkownika). W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych , dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom UODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.


Pliki cookies oraz odnośniki

Strona internetowa www.vanstar.pl może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika a serwer, na którym umieszczono stronę internetową www.vanstar.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony internetowej www.vanstar.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych tam informacji. Strona internetowa www.vanstar.pl może zawierać odnośniki do innych stron, które zostały zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Firma Vanstar P.W. Paweł Szostak nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności lub regulaminy.


Klauzula informacyjna P.W. PAWEŁ SZOSTAK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. PAWEŁ SZOSTAK z siedzibą: Książe-Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów, tel. +41 386 39 64, e-mail: vanstar@vanstar.pl
  2. Specjalista ds. ochrony danych jest P. Paulina Połowniak. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem Administratora zgodnie z pkt.1
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  6. Ma Pani/Pan praw wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli.

Nasze produkty i usługi

Kategorie produktów

Zadzwoń do nas +48 41 386-39-64

lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wszystkie prawa zastrzeżone Vanstar 2018